20 33 33 28 / 98 46 78 22 lene@lene1.dk

Trailerkørekort

Tag dit trailerkørekort hos Lenes køreskole i Frederikshavn eller Sæby

Ring 20 33 33 28

Generelt

Undervisning til kategori B/E kan først påbegyndes når du har erhvervet kørekort til almindelig personbil kategori B

Du skal være i besiddelse af trailer kørerkort B/E-kort når:

  • Trailerens TILLADTE TOTALVÆGT overstiger 750 kg, og den samlede TILLADTE VOGNTOGSVÆGT (bil + trailer) overstiger 3.500 kg.

Når man taler om kørekort, taler man altid om TILLADT TOTALVÆGT, - det er altså uden betydning om traileren er belæsset eller ej.

Teoriundervisning

Selvom der ikke afholdes teoriprøve når du skal erhverve trailerkort, skal du gennem undervisning opnå kendskab til:

  • Trailerens opbygning.
  • Trailerens lovpligtige udstyr.
  • Sammenkoblingsregler.

 

Du skal desuden opnå indsigt i, og forståelse for de farer og vanskeligheder man som fører af et B/E vogntog møder i trafikken, samt opnå viden om de færdselsregler og andre bestemmelser, der har betydning i denne forbindelse.

Praktiskundervisning

  • Der indøves færdigheder i almindelig kørsel med trailer på offentlig vej, samt at kunne bakke omkring hjørner kun ved brug af bilens spejle.

Teoriprøve

  • Der afholdes IKKE  teoriprøve under erhvervelse af trailerkort.

Praktisk prøve

  • En mundtlig overhøring i reglerne omkring trailerens opbygning, samt sammenkoblingsregler for vogntog af nævnte type, herunder kontrol af vogntoget som anvendes til prøven.
  • En praktisk køreprøve med den prøvesagkyndige som ledsager. Prøven omhandler blandt andet at bakke omkring hjørner, efter spejle.