20 33 33 28 / 98 46 78 22 lene@lene1.dk

Bil kørekort

Tag dit bil kørekort hos Lenes køreskole i Frederikshavn eller Sæby

Ring 20 33 33 28

Generelt

 • Erhvervelse af kørekort kan tidligst påbegyndes 3 måneder før du fylder 17 år.
 • Det tager ca. 6 – 8 uger at erhverve kørekort.
 • Køreuddannelse består af en teoretisk og en praktisk del, hvor undervisningsplanen er tilrettelagt således, at du i takt med at du opnår den teoretiske viden, vil komme ud og afprøver den i praksis.

Praktiskundervisning.

 • Den praktiske undervisning påbegyndes på et lukket område, der kaldes for en manøvregård (“kravlegård”).
 • Undervisningen her går ud på at lære dig at betjene bilens kobling, bremser og gear, samt vurdering af bilens længde og bredde.
 • Det er også her du lærer at lave vende -, bakke – og parkeringsmanøvrer.
 • Forløbet i manøvregård varer kun ca. 3 timer, og grunden til at du kan lære det så hurtigt, skyldes at vi på det lukkede område er fri for at tage hensyn til trafikken i øvrigt.
 • Kørsel på vej starter på en god, bred og lige vej, uden de store forhindringer. Efterfølgende fortsættes der med kørsel på forskellige typer af vej.

– Landevej
– kørsel i by
– motorvej
– motortrafikvej
– samt kørsel i mørke.

 • Efter du har opnået tilstrækkelig rutine skal du på køreteknisk kursus.
 • På køretekniskkursus skal du lære at reagere hurtigt og korrekt i kritiske situationer. Kurset omfatter en teoretisk gennemgang af de kræfter der påvirker bilen under kørsel, samt en praktisk del med katastrofeopbremsninger og undvigemanøvrer, på såvel tør som glat vej. Kurset varer ca. 4 timer, afbrudt af en mindre pause.
 • Den sidste del af køreuddannelsen omhandler “afpudsning” af teori og praksis, hvorefter vi er klar til de endelige prøver.

Teoriundervisning.

 • Teoriundervisningen omhandler såvel færdselslære som teknisk gennemgang af bilens opbygning samt faremomenter ved begge dele. Det kaldes i fagsproget for risikolære.
 • Undervejs i undervisningsforløbet evalueres der ved hjælp af teoriprøver med billeder og tilhørende spørgsmål, svarende til den teoriprøve du skal op til hos politiet, du får herved repeteret stoffet, og opnår erfaring.

Teoretisk prøve

 • Teoriprøven er en afkrydsningsprøve, bestående af 25 billeder med tilhørende 80-100 spørgsmål, som skal besvares med “ja eller nej”.
 • Mindst 20 billeder skal være besvaret rigtigt for at bestå prøven.

Praktisk prøve

 • Den praktiske prøve består af en mundtlig overhøring i kontrolstof og sikkerhedsudstyr i bilen, samt en køreprøve hvor den sagkyndige “overtager” min plads og herfra bedømmer dine færdigheder i at føre bilen sikkert gennem trafikken.
 • Prøven gennemføres i den skolevognen du har øvet dig i og som du kender.
 • Prøven har en varighed af 30-45 min.