20 33 33 28 Danmarksgade 16A, 9900 Frederikshavn 08:00 – 18:00
lenes køreskole i frederikshavn, Personbil Kørekort, Køreskole i frederikshavn
Forside / Vores kursus / Lastbil kørekort

Blev uddanet som lastbilchauffør
med et lastbil kørekort i
Frederikshavn eller Sæby.

Lastbil Kørekort, Lastbil Kørekort i Frederikshavn, beliv lastbilchauffør
Lastbil kørekort
Dato og Lokation:
Frederikshavn: Starter nyt hold op hver uge. kontakt os på telefon eller mail

Generelt

  Denne lektionsplan omfatter, hvad der svarer til 34 lektioner af 45 minutters varighed, inklusive 3 evaluerende prøver. De obligatoriske lektioner er fordelt saledes:


 • 16 lektioner i teori med 3 evaluerende prøver.
 • 2 lektioner i indledende øvelser pa vej.
 • 12 lektioner i udvidede øvelser pa vej.
 • 4 lektioner i manøvrer pa køreteknisk anlag.

  Det er dog altid koreelevens individuelle forhold og formien, der er afgorende for hvor mange lektioner udover det anforte obligatoriske mindste lektionstal - koreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflagges.


  De i lektionsplanen anforte undervisningsemner referrer til undervisningsplanens nummererede delmal og/eller eventuelt til hovedmäl.

Koreundervisningen skal mindst omfatte:

 • 16 teorilektioner i teorilokale og 18 korelektioner (øvelseskorsel) og undervisningen skal mindst strække sig over 12 undervisningsdage.

 • Lektionsplanen skal udferdiges i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar skal udleveres til eleven. Den undervisende korelarer og elev skal straks efter afslutningen af hver lektion med deres underskrifter i korelarerens eksemplar af lektion-splanen bekrafte, at der er undervist i indhold af omhandlende lektion, herunder bekrafte datoen for lektionens gennemforelse og den faktisk anvendte tid.

 • Ved prøverne skal der medbringes ansog-ningsblanket, korelarerens eksemplar af lek-tionsplanen, billedlegitimation, udstedt af of-fentlig myndighed (feks. pas, evt. tidl. udstedt korekort), eller original dabs-, navne- eller fodselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitima-tion, samt billedlegitimation.

Opmarksomheden henledes pa, at det i med-for af straffelovens $ 163 er strafbart at afgive urigtig erklering til brug for offentlig myn-dighed, og at straffen herfor er bode eller fang-sel i indtil 4 maneder.


Der tages forbehold for ændringer der er foretaget i bekendtgorelser m.m. efter udgivelse af denne lek-tionsplan. Der tages endvidere forbehold for trykfejl og eventuelle mangler.

DEKRA Koreskoleservice kan ikke stilles til ansvar for eventuelle tab eller andre udgifter i forbindelse med afvisning af elever pga. lektionsplanen.Pris: 18500 DKK
gebyr prøve: 1170 DKK
IMG-INSTRUCTOR

Lene Lassen

Køreskoleejer

Køreskolen ejes og drives af Lene Lassen, som startede køreskolen i 1986, siden da har flere tusinde elever erhvervet kørekort til bil, motorcykel og trailer.

20 33 33 28

Kontact os

 • Address: Danmarksgade 16A, 9900 Frederikshavn
 • Phone: (+45) 20 33 33 28
 • Fax: (+45) 98 46 78 22
 • Email: lene@lene1.com
Leder du efter en førsteklasses kørsel?